Pages

Wednesday, 7 November 2012

MINIT CURAI : TAKLIMAT LAPORAN AWAL PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

TARIKH : 06 NOVEMEBER 2012 (SELASA)
MASA     : 8. 15 PAGI
TEMPAT : BILIK SEMINAR, PPD SEBERANG PERAI UTARA
Pejabat Pelajaran Seberang Tengah telah mengadakan Taklimat Khas Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.

Sila KLIK dibawah ini untuk Ringkasan EKSEKUTIF :
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Sila KLIK dibawah ini untuk LAPORAN PENUH :
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Untuk semua guru dan ibu bapa : Sila baca keseluruhan Ringkasan Eksekutif dan kemudian Laporan Penuh untuk mendapat gambaran yang tepat dan menyeluruh. Terima kasih  

 
KERANGKA RINGKASAN EKSEKUTIF
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2015
 
INOVASI
KUALITI
KEBERHASILAN
INKLUSIF
RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB 1 KONTEKS DAN PENDEKATAN

BAB 2 VISI DAN ASPIRASI

BAB 3 PRESTASI SEMASA

BAB 4 PEMBELAJARAN MURID

BAB 5 GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH

BAB 6 TRANSFORMASI KEMENTERIAN

BAB 7 STRUKTUR SISTEM

BAB 8 PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN

BAB 1 : KONTEKS DAN PENDEKATAN

LATAR BELAKANG PENYEDIAAN PELAN PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN

OBJEKTIF PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
 
PENDEKATAN MEMBANGUNKAN PELAN

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

GAMBARAN KESELURUHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
BAB 2 : VISI DAN ASPIRASI

 ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN

Akses kepada kejayaan

Kualiti standard antarabangsa yang tinggi

Ekuiti untuk semua murid

Memupuk perpaduan dalam kalangan murid

Pelaksanaan berkecekapan tinggi

ASPIRASI MURID

Pengetahuan

Kemahiran Berfikir

Kemahiran Memimpin

Kemahiran Dwibahasa

Etika dan Kerohanian

Identiti Nasional

BAB 3 : PRESTASI SEMASA

 AKSES KEPADA PENDIDIKAN

Penyertaan hampir sejagat telah dicapai di peringkat rendah

dan menengah rendah

KUALITI PENDIDIKAN

Prestasi murid dalam peperiksaan awam meningkat

Prestasi Malaysia dalam TIMSS

Prestasi Malaysia dalam PISA 2009+

TIMSS dan PISA menunjukkan bahawa terdapat sekolah

berprestasi Baik dan Sangat Baik di Malaysia

Peperiksaan awam dan pentaksiran antarabangsa menunjukkan

varians dalam standard

Kadar tamat persekolahan

Persepsi awam tentang kualiti keberhasilan pendidikan adalah

bercampur-campur

Data sedia ada menunjukkan perkembangan holistik murid

sedang berlaku

EKUITI DALAM PENDIDIKAN

Jurang pencapaian wujud antara negeri dan dalam negeri di seluruh

Malaysia

Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar semakin

berkurangan

Jurang pencapaian antara sekolah kebangsaan dengan jenis

kebangsaan semakin berkurangan

Isu prestasi rendah murid lelaki: jurang gender semakin melebar

Status sosioekonomi berterusan memberi impak besar kepada

prestasi murid

Jurang prestasi murid kekal antara sekolah awam dengan swasta

MEMBINA PERPADUAN MELALUI PENDIDIKAN

Pelbagai pilihan persekolahan mewujudkan persekitaran etnik

yang homogen

Kepelbagaian guru di sekolah

Penaziran sekolah JNJK Tahap perpaduan berdasarkan penaziran

 MEMAKSIMUMKAN KECEKAPAN

Perbelanjaan asas Malaysia yang tinggi berbanding negara yang setara

dengannya berdasarkan tiga pengukuran berbeza

Perbelanjaan lebih tinggi telah diterjemahkan kepada keberhasilan murid

lebih baik dari segi akses, tetapi tidak semestinya dari segi kualiti

 BAB 4 : PEMBELAJARAN MURID

 KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Kurikulum bertulis

Kurikulum yang diajar

Kurikulum untuk pentaksiran

Pelan Tindakan: Pembentukan dan aplikasi kurikulum

dan pentaksiran abad ke-21

Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Penambahbaikan kurikulum

sedia ada dan persediaan untuk perubahan struktur

Gelombang 2 (2016 hingga 2020) dan

Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Melaksanakan kurikulum

baharu dan kurikulum semak semula

 BAHASA

Pentaksiran kemahiran berbahasa di Malaysia

Pelan Tindakan: Mewujudkan penguasaan bahasa secara meluas

Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Pengukuhan system sedia ada

Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memperkenal perubahan struktur

Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memperluas perubahan struktur

 
KUMPULAN BERKEPERLUAN KHUSUS

Sekolah kurang murid

Kumpulan pribumi dan minoriti

Pendidikan murid pintar cerdas

Pendidikan khas


PECUTAN PENINGKATAN SEKOLAH

Pelan Tindakan: Mempercepatkan peningkatan sekolah melalui daerah

dan negeri

Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mentransformasi kepimpinan

negeri dan daerah

Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Meningkatkan keluwesan

operasi untuk JPN, PPD dan sekolah

Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Meluaskan hak membuat keputusan

 BAB 5 : GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH

GURU

Demografi profesion keguruan

Kualiti pengajaran

Pemilihan guru

Latihan praperkhidmatan dan pembangunan profesionalisme

berterusan

Penempatan

Persekitaran kerja

Ganjaran dan pengurusan prestasi

Pelan Tindakan: Mentransformasi profesion keguruan

menjadi profesion pilihan

Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan standard

dan sistem sokongan

Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Mengukuhkan kemajuan dan

laluan kerjaya

Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mewujudkan budaya

kecemerlangan profesionalisme berasaskan rakan setugas

 PEMIMPIN SEKOLAH

Pemilihan pengetua/guru besar

Demografi kepimpinan sekolah

Latihan dan pembangunan profesional

Persekitaran kerja sedia ada

Kemajuan kerjaya dan pengurusan prestasi

Pelan Tindakan: Memastikan seorang pengetua berprestasi tinggi

ditempatkan di setiap sekolah

Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan standard

pemilihan dan sistem sokongan

Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memartabatkan profesion

keguruan dan menganjak ke arah kepimpinan distributif

Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mewujudkan budaya

kecemerlangan profesionalisme berasaskan rakan setugas

BAB 6 : TRANSFORMASI KEMENTERIAN

 SISTEM PENYAMPAIAN

Penilaian kedudukan semasa

Pelan Tindakan: Merapatkan jurang pelaksanaan

Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Menetapkan semula peranan

dan mengukuhkan JPN dan PPD

Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melaksanakan penstrukturan semula

Kementerian secara meluas

Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memperkukuh kekuatan organisasi

 PRODUKTIVITI SUMBER

Pelan Tindakan: Memaksimumkan keberhasilan murid untuk

setiap ringgit yang dibelanjakan

Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mewajarkan kejayaan segera

Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melaksanakan kecekapan sistem

secara meluas

Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mengekalkan amalan terbaik

INFRASTRUKTUR SEKOLAH

Pelan Tindakan: Mengguna pakai standard infrastruktur sekolah

seragam disesuaikan dengan keperluan setempat

Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Memastikan infrastruktur asas

yang mempunyai standard baik untuk semua sekolah

Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melengkapkan sekolah untuk

menyokong kurikulum yang dipertingkat dan penyampaian pedagogi

Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mentakrif keperluan

infrastruktur masa depan

ICT dalam PENDIDIKAN

Pelan Tindakan: Memanfaatkan ICT untuk pembelajaran

Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mempertingkatkan asas ICT

Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memperkenal inovasi dalam ICT

Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mengekalkan penggunaan

meluas sistem ICT yang inovatif

BAB 7 : STRUKTUR SISTEM

 FASA DAN TEMPOH PENDIDIKAN

Fasa pendidikan

Pendidikan prasekolah

Pelan Tindakan: Penyelerasan dengan sistem pendidikan berprestasi tinggi

Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Peluasan segera prasekolah dan

meningkatkan enrolmen pada semua peringkat pendidikan

Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Pengukuhan kejayaan

Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Pemastian akses sejagat

LALUAN PENDIDIKAN

Laluan pendidikan dan pilihan kerjaya

Pelan Tindakan: Penciptaan laluan pendidikan yang pelbagai

Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Pergukuhan pendidikan vokasional

Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Peningkatan inisiatif

Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memastikan laluan

pendidikan untuk semua

 MEMPERTINGKAT PERPADUAN DI SEKOLAH

Struktur sistem semasa dikekalkan

Keseragaman etnik dalam sistem pendidikan

Pendidikan Sivik di Malaysia

Sekolah Wawasan

RIMUP: Integrasi melalui aktiviti kokurikulum

Pelan Tindakan: Memperkukuhkan interaksi dan integrasi

di semua jenis sekolah

Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Penyediaan asas

Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Meningkatkan intervensi

bagi memupuk perpaduan

Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Penilaian semula pilihan sekolah

dan struktur sistem

SISTEM PEMBELAJARAN: IBU BAPA, MASYARAKAT

DAN SECTOR SWASTA

Tahap pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan

Pelan Tindakan: Anjakan ke arah sistem berfokuskan pembelajaran

Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Sokongan kepada pelibatan

ibu bapa dan sektor swasta

Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Peluasan pelibatan ibu bapa

dan swasta

Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Menggalakkan pertambahan

inovasi sektor swasta


 BAB 8 : PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN

 MENYUSUN LANGKAH PELAKSANAAN TRANSFORMASI

Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan kecekapan sistem dengan

menyokong guru dan memberi tumpuan kepada kemahiran teras

Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memacu peningkatan sistem

Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Menganjak ke arah kecemerlangan

dengan meningkatkan tadbir urus yang luwes

MELAKSANAKAN MEKANISME PENYAMPAIAN DENGAN KAEDAH

BERBEZA

Mengukuhkan komitmen dan keupayaan kepimpinan

dalam Kementerian

Mewujudkan satu unit kecil yang mempunyai kuasa untuk

memacu pelaksanaan Pelan Pendidikan

Memperhebat pengurusan prestasi dalaman dan luaran

Mendapat sokongan pegawai Kementerian dan pihak berkepentingan lain

 MEMULAKAN PERJALANAN

Persediaan untuk penghasilan Laporan Akhir Pelan Pembangunan

Pendidikan

Perubahan dan dapatan awal

 
Sila KLIK dibawah ini untuk Ringkasan EKSEKUTIF :
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Sila KLIK dibawah ini untuk LAPORAN PENUH :
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Untuk semua guru dan ibu bapa : Sila baca keseluruhan Ringkasan Eksekutif dan kemudian Laporan Penuh untuk mendapat gambaran yang tepat dan menyeluruh. Terima kasih

Sekian...

No comments:

Post a Comment