Pages

Tuesday, 27 November 2012

MINIT CURAI : KSSR DAN PBS DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

MINIT CURAI KURSUS PENDEDAHAN KSSR DAN PBS

DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Nama Guru     : M.Tilaheshwary a/p Marimuthu

Perkara            : Kursus Pendedahan (KSSR) dan ( PBS ) Dunia Seni Visual Thn 3.

Penganjur        : Sektor Pengurusan Akedamik, JPN Pulau Pinang

Tempat            : SK Pokok Sena. Kepala Batas ( Dewan Sekolah)

Tarikh              : 10 – 13 Oktober 2012

Dunia Seni Visual bermatlamat : 

         untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif, dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.

         Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa, serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat, dan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Laporan           :

10.10.2012 ( Rabu)

MASA
PERKARA
 
8.00-10.00 pagi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§            Taklimat umum KSSR Tahun 3 ( Pn. Norhayati bt. Mat Sharif )
§            Penerangan tentang Pengisian Dokumen Standard Kurikulum
     (Dunia Seni Visual)
 
-          Adalah Modul berteraskan Tema
-          Topik Penerangan yang terkandung di dalam dokumen standard kurikulum
a)      Organisasi Kurikulum Dunia Seni Visual
b)      Bidang Kegiatan ( terdiri daripada 4 bidang iaitu menggambar (lukisan, catan, gosokkan & renjisan), membuat corak dan rekaan (corak terancang & tidak terancang), membentuk dan membuat binaan ( mobail, boneka & topeng) dan akhir sekali mengenal kraf tradisional (anyaman, alat pertahankan diri, alat perhiasan diri)
c)      Pemetaan bidang kegiatan DSV Thn 3
d)     Standard Kandungan terdiri daripada ( persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresif kreatif, apresiasi seni visual )
e)      Standard Pembelajaran DSV
f)       Contoh modul pengajaran DSV tahun 3.
g)      Definisi standard pembelajaran dan standard kandungan
 
 
10.30-12.00
 tengahari
 
 
§            Penerangan tentang kemahiran Abad ke-21
-          Menekankan pembelajaran yang seimbang, cthnya lebih memusatkan atau memaksimakan penglibatan murid dalam proses pembelajaran dan pada masa yang sama guru berfungsi sebagai fasilitator atau pembimbing dan penilaian haruslah dijalankan dalam bentuk formatif dan sumatif, menekankan pembelajaran kolaboratif, membina keyakinan diri murid dan menjadikan mereka insan yang inovatif dan kreatif dan sbgnya untuk memenuhi kritirea peluang pekerjaan pada masa kini.
·         Elemen merentas kurikulum
-          Elemenen merentas kurikulum yang ditekankan dalam DSV Tahun 3 ialah keusahawanan yang terdiri daripada 5 indikator berikut:
a)      Mengamalkan sikap keusahawanan ( EK 1 )
b)      Mengamalkan cara berfikir kearah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan ( EK 2 )
c)      Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan (EK 3 )
d)     Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi & vokasional ( EK 4 )
e)      Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan ( EK 5 )
 
 
2.00 – 5.00
petang
 
§  Panduan pengajaran DSV Tahun 3 ( Pn. Shazalila bt. Samsudin-Unit Pendidikan Seni Visual).
             -Standard Kandungan
a) 1.1 - Persepsi estetik ( Murid dpt mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan) .
b) 1.2 - Aplikasi Seni ( Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam pengahasilan catan.
c) 1.3- Ekspresif Kreatif (Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
d) 1.4 –   Apresiasi seni ( Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual)
 
§            Penerangan tentang Bahasa Seni Visual ( En. Mohd Shazlan b. Shahudin).
-          Bahasa Seni Visual terdiri daripada dua kategori iaitu:
a)      Unsur Seni – Garisan, Jalinan, warna, rupa, bentuk dan ruang.
b)      Prinsip rekaan -  Harmoni, Kontra, Penegasan, Kepelbagaian, Kesatuan, Imbangan, Ritma dan pergerakan.
-          Matlamat utama bahasa seni visual ialah untuk mencapai kesatuan dalam satu gubahan.
§            Penerangan tentang istilah dan pengertian dalam bidang dan aktiviti DSV
Terdapat 4 bidang aktiviti iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan, mengenal kraf tradisional.
 
-          Menerangkan jenis-jenis teknik yang terdapat dalam keempat-empat bidang tersebut.
 

 11.10.2012 ( Khamis )

MASA
PERKARA
 
8.00-10.00 pagi
 
 
§    Penerangan tentang cara menulis Rancangan Pelajaran Harian DSV Tahun 3 (Pn. Norhayati bt. Mat Sharif)
 
§    Sekiranya guru merancang sesi pengajaran dan pembelajaran untuk dua minggu-minggu pertama
-          Standard kandungan  mempunyai  4 bidang yang  boleh ditulis dalam bentuk kod contoh 1,2,3,4.
 
-          Standard pembelajaran terbahagi kepada 4 tetapi boleh dibahagikan kepada 2 standard  pada minggu ini dalam bentuk kod 1.1 dan 1.2 dan 2 standard pada minggu hadapan.
 
-          Objektif perlu ditulis berdasarkan kepada 2 standard pembelajaran iaitu apa yang ingin dicapai pada  standard pembelajaran 1.1 dan 1.2.
 
-          Aktiviti yang dirancang perlu rujuk kepada standard pembelajaran iaitu dari 1.1 dan 1.2.
 
-          Penerapan nilai  ditulis berdasarkan kepada pengajaran gikgu  menggunakan kaedah pedogogi contoh pembelajaran masteri ,kbkk,belajar cara belajar dan sebagainya.
 
-          EMK-terbahagi kepada 3 iaitu keusahawanan,kreativiti dan TMK.tidak semestinya guru menulis ketiga-tiga elemen ini dlm RPH bergantung kepada perancangan guru.
 
-          Nilai dan sikap  apa yg cikgu terapkan pada pelajar sebagai  contoh ketekunan,bekerjasama  dan tolong menolong.
 
-          Hasil pembelajaran boleh ditulis merangkumi 2 standard pembelajaran.
 
-          Pentaksiran boleh ditulisdengan pemerhatian,intrumen,lisan dan interaksi – band 1 hingga band 3.
 
-          Refleksi boleh ditulis berdasarkan jumlah bilangan pelajar yang tercapai objekti dan tidak tercapai objektif.
 
 
 
 
10.30-12.00
 tengahari
 
 
§  Sesi Pembengkelan
-          Peserta dibahagikan kepada 16 kumpulan
-          Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan bahan karya mengikut bidang yang telah diberi.
-          Setiap contoh hasil karya yang dihasilkan mesti merangkumi kriteria dari band 1 hingga band 6, supaya guru dapat membezakan hasil karya murid mengikut band yang betul.
 
 
2.00 – 5.00
petang
 
§  Sesi Pembengkelan disambung
§  Sesi Pembentangan Hasil Karya oleh setiap kumpulan
 

12.10.2012 ( Jumaat)

MASA
PERKARA
 
8.00-10.00 pagi
 
 
§  Sesi pembentangan Hasil Karya disambung.
 
10.30-12.00
 tengahari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§  Penerangan tentang Pentaksiran Berasakan Sekolah ( PBS )
-          Penerangan tentang istilah dan peranan PBS.
-          Contoh borang senarai semak Standard Prestasi DSV Thn3
-          Contoh borang rekod transit dan cara pengisian.
-          Pemetaan Deskriptor DSV Thn 3.
-          Jenis-jenis instrumen Pentaksiran yang boleh digunakan seperti:
a)      Kaedah kertas dan pensil.
b)      Ujian/Peperiksaan.
c)      Pemerhatian.
d)     Temubual
e)      Perbincangan
f)       Senarai semak
g)      Soal selidik
h)      Pengukuran sikap
i)        Portfolio
j)        Jurnal
 
-          Peranan Standard Prestasi dalam PBS.
 
§  Penerangan tentang pengisian Dokumen Standard Prestasi Dunia Seni Visual Tahun 3.
 
2.00 – 5.00
petang
 
§  Sesi pembengkelan ( cara mengisi rekod transit )
-          Setiap kumpulan dikehendaki menggunakan hasil karya yang telah dihasilkan pada bengkel lepas sebagai rujukan atau contoh untuk mengisi rekod transit.

13.10.2012 ( Sabtu)

MASA
PERKARA
 
8.00-10.00 pagi
 
§  Sesi pembengkelan dilanjutkan.
 
10.30-12.00
 tengahari
 
 
§  Sesi pembentangan.
-          Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan dan menjelaskan rasional band-band yang diberi didalam rekod transit merujuk kepada hasil karya masing-masing.
-          Diberi bimbingan oleh penceramah tentang cara pengisian band yang betul dan tepat dengan pencapaian murid-murid.
 
 
2.00 – 5.00
petang
 
§  Sesi pembentangan disambung
§  Sesi Penutup.
 

Pelapor :
 

…………………………………..                                          Tarikh : 22hb Nov 2012

( M.Tilaheshwary a/p Marimuthu)     
          Guru Ilmu Disiplin
           Dunia Seni Visual

No comments:

Post a Comment