Pages

Tuesday, 27 November 2012

MINIT CURAI : KSSR DAN PBS DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

MINIT CURAI KURSUS PENDEDAHAN KSSR DAN PBS

DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Nama Guru     : M.Tilaheshwary a/p Marimuthu

Perkara            : Kursus Pendedahan (KSSR) dan ( PBS ) Dunia Seni Visual Thn 3.

Penganjur        : Sektor Pengurusan Akedamik, JPN Pulau Pinang

Tempat            : SK Pokok Sena. Kepala Batas ( Dewan Sekolah)

Tarikh              : 10 – 13 Oktober 2012

Dunia Seni Visual bermatlamat : 

         untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif, dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.

         Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa, serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat, dan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Laporan           :

10.10.2012 ( Rabu)

MASA
PERKARA
 
8.00-10.00 pagi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§            Taklimat umum KSSR Tahun 3 ( Pn. Norhayati bt. Mat Sharif )
§            Penerangan tentang Pengisian Dokumen Standard Kurikulum
     (Dunia Seni Visual)
 
-          Adalah Modul berteraskan Tema
-          Topik Penerangan yang terkandung di dalam dokumen standard kurikulum
a)      Organisasi Kurikulum Dunia Seni Visual
b)      Bidang Kegiatan ( terdiri daripada 4 bidang iaitu menggambar (lukisan, catan, gosokkan & renjisan), membuat corak dan rekaan (corak terancang & tidak terancang), membentuk dan membuat binaan ( mobail, boneka & topeng) dan akhir sekali mengenal kraf tradisional (anyaman, alat pertahankan diri, alat perhiasan diri)
c)      Pemetaan bidang kegiatan DSV Thn 3
d)     Standard Kandungan terdiri daripada ( persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresif kreatif, apresiasi seni visual )
e)      Standard Pembelajaran DSV
f)       Contoh modul pengajaran DSV tahun 3.
g)      Definisi standard pembelajaran dan standard kandungan
 
 
10.30-12.00
 tengahari
 
 
§            Penerangan tentang kemahiran Abad ke-21
-          Menekankan pembelajaran yang seimbang, cthnya lebih memusatkan atau memaksimakan penglibatan murid dalam proses pembelajaran dan pada masa yang sama guru berfungsi sebagai fasilitator atau pembimbing dan penilaian haruslah dijalankan dalam bentuk formatif dan sumatif, menekankan pembelajaran kolaboratif, membina keyakinan diri murid dan menjadikan mereka insan yang inovatif dan kreatif dan sbgnya untuk memenuhi kritirea peluang pekerjaan pada masa kini.
·         Elemen merentas kurikulum
-          Elemenen merentas kurikulum yang ditekankan dalam DSV Tahun 3 ialah keusahawanan yang terdiri daripada 5 indikator berikut:
a)      Mengamalkan sikap keusahawanan ( EK 1 )
b)      Mengamalkan cara berfikir kearah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan ( EK 2 )
c)      Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan (EK 3 )
d)     Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi & vokasional ( EK 4 )
e)      Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan ( EK 5 )
 
 
2.00 – 5.00
petang
 
§  Panduan pengajaran DSV Tahun 3 ( Pn. Shazalila bt. Samsudin-Unit Pendidikan Seni Visual).
             -Standard Kandungan
a) 1.1 - Persepsi estetik ( Murid dpt mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan) .
b) 1.2 - Aplikasi Seni ( Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam pengahasilan catan.
c) 1.3- Ekspresif Kreatif (Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
d) 1.4 –   Apresiasi seni ( Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual)
 
§            Penerangan tentang Bahasa Seni Visual ( En. Mohd Shazlan b. Shahudin).
-          Bahasa Seni Visual terdiri daripada dua kategori iaitu:
a)      Unsur Seni – Garisan, Jalinan, warna, rupa, bentuk dan ruang.
b)      Prinsip rekaan -  Harmoni, Kontra, Penegasan, Kepelbagaian, Kesatuan, Imbangan, Ritma dan pergerakan.
-          Matlamat utama bahasa seni visual ialah untuk mencapai kesatuan dalam satu gubahan.
§            Penerangan tentang istilah dan pengertian dalam bidang dan aktiviti DSV
Terdapat 4 bidang aktiviti iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan, mengenal kraf tradisional.
 
-          Menerangkan jenis-jenis teknik yang terdapat dalam keempat-empat bidang tersebut.
 

 11.10.2012 ( Khamis )

MASA
PERKARA
 
8.00-10.00 pagi
 
 
§    Penerangan tentang cara menulis Rancangan Pelajaran Harian DSV Tahun 3 (Pn. Norhayati bt. Mat Sharif)
 
§    Sekiranya guru merancang sesi pengajaran dan pembelajaran untuk dua minggu-minggu pertama
-          Standard kandungan  mempunyai  4 bidang yang  boleh ditulis dalam bentuk kod contoh 1,2,3,4.
 
-          Standard pembelajaran terbahagi kepada 4 tetapi boleh dibahagikan kepada 2 standard  pada minggu ini dalam bentuk kod 1.1 dan 1.2 dan 2 standard pada minggu hadapan.
 
-          Objektif perlu ditulis berdasarkan kepada 2 standard pembelajaran iaitu apa yang ingin dicapai pada  standard pembelajaran 1.1 dan 1.2.
 
-          Aktiviti yang dirancang perlu rujuk kepada standard pembelajaran iaitu dari 1.1 dan 1.2.
 
-          Penerapan nilai  ditulis berdasarkan kepada pengajaran gikgu  menggunakan kaedah pedogogi contoh pembelajaran masteri ,kbkk,belajar cara belajar dan sebagainya.
 
-          EMK-terbahagi kepada 3 iaitu keusahawanan,kreativiti dan TMK.tidak semestinya guru menulis ketiga-tiga elemen ini dlm RPH bergantung kepada perancangan guru.
 
-          Nilai dan sikap  apa yg cikgu terapkan pada pelajar sebagai  contoh ketekunan,bekerjasama  dan tolong menolong.
 
-          Hasil pembelajaran boleh ditulis merangkumi 2 standard pembelajaran.
 
-          Pentaksiran boleh ditulisdengan pemerhatian,intrumen,lisan dan interaksi – band 1 hingga band 3.
 
-          Refleksi boleh ditulis berdasarkan jumlah bilangan pelajar yang tercapai objekti dan tidak tercapai objektif.
 
 
 
 
10.30-12.00
 tengahari
 
 
§  Sesi Pembengkelan
-          Peserta dibahagikan kepada 16 kumpulan
-          Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan bahan karya mengikut bidang yang telah diberi.
-          Setiap contoh hasil karya yang dihasilkan mesti merangkumi kriteria dari band 1 hingga band 6, supaya guru dapat membezakan hasil karya murid mengikut band yang betul.
 
 
2.00 – 5.00
petang
 
§  Sesi Pembengkelan disambung
§  Sesi Pembentangan Hasil Karya oleh setiap kumpulan
 

12.10.2012 ( Jumaat)

MASA
PERKARA
 
8.00-10.00 pagi
 
 
§  Sesi pembentangan Hasil Karya disambung.
 
10.30-12.00
 tengahari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§  Penerangan tentang Pentaksiran Berasakan Sekolah ( PBS )
-          Penerangan tentang istilah dan peranan PBS.
-          Contoh borang senarai semak Standard Prestasi DSV Thn3
-          Contoh borang rekod transit dan cara pengisian.
-          Pemetaan Deskriptor DSV Thn 3.
-          Jenis-jenis instrumen Pentaksiran yang boleh digunakan seperti:
a)      Kaedah kertas dan pensil.
b)      Ujian/Peperiksaan.
c)      Pemerhatian.
d)     Temubual
e)      Perbincangan
f)       Senarai semak
g)      Soal selidik
h)      Pengukuran sikap
i)        Portfolio
j)        Jurnal
 
-          Peranan Standard Prestasi dalam PBS.
 
§  Penerangan tentang pengisian Dokumen Standard Prestasi Dunia Seni Visual Tahun 3.
 
2.00 – 5.00
petang
 
§  Sesi pembengkelan ( cara mengisi rekod transit )
-          Setiap kumpulan dikehendaki menggunakan hasil karya yang telah dihasilkan pada bengkel lepas sebagai rujukan atau contoh untuk mengisi rekod transit.

13.10.2012 ( Sabtu)

MASA
PERKARA
 
8.00-10.00 pagi
 
§  Sesi pembengkelan dilanjutkan.
 
10.30-12.00
 tengahari
 
 
§  Sesi pembentangan.
-          Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan dan menjelaskan rasional band-band yang diberi didalam rekod transit merujuk kepada hasil karya masing-masing.
-          Diberi bimbingan oleh penceramah tentang cara pengisian band yang betul dan tepat dengan pencapaian murid-murid.
 
 
2.00 – 5.00
petang
 
§  Sesi pembentangan disambung
§  Sesi Penutup.
 

Pelapor :
 

…………………………………..                                          Tarikh : 22hb Nov 2012

( M.Tilaheshwary a/p Marimuthu)     
          Guru Ilmu Disiplin
           Dunia Seni Visual

Wednesday, 21 November 2012

SIJIL PENGHARGAAN KEPUTUSAN UPSR 2012


KEPUTUSAN UPSR 2012

MATAPELAJARAN UPSR 2012
GPMP / GPS
Peratus Lulus
BM Pemahaman
1.89
89.10
BM Penulisan
1.48
93.50
B. Inggeris
1.87
93.50
Matematik
2.02
89.10
Sains
1.98
91.30
 
 
 
ANALISIS GPS
UPSR 2011
2.06
UPSR 2012
1.85
BEZA (NAIK)
0.21
 
 
 
 
Gred A (2011)
Gred A (2012)
BM Pemahaman
45.45%
50.00%
BM Penulisan
75.00%
78.90%
B. Inggeris
36.36%
39.10%
Matematik
29.55%
52.20%
Sains
25.00%
30.40%
 
 
 
5A
8
17.39%
4A 1B
10
22.00%
 
 
 
PERATUS LULUS SEMUA MATA PELAJARAN
84.80%

Monday, 19 November 2012

MINIT CURAI KURSUS KSSR DAN PBS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

NAMA GURU
:  RUSLINA BINTI SAAD
PERKARA
: KURSUS  PENYEBARAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH          RENDAH (KSSR) DAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN  ISLAM TAHUN 3 (DAERAH SEBERANG PERAI UTARA DAN TENGAH).
PENGANJUR
: SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM , JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG.
TEMPAT
: BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI (BTPN), POKOK SENA, PULAU PINANG.
TARIKH
: 3 – 6 OKT  2012 ( RABU – SABTU )
 LAPORAN :
3 OKTOBER 2012 ( RABU )
 
MASA
 
PERKARA
 
8.00-8.30 pg
 
1. TAKLIMAT KURSUS – PENYELARAS PPD UTARA – US MOHD ZULKIFLI B TAIB
§  Taklimat perjalanan program .
 
 
8.30 – 10.00  pagi
 
2. TAKLIMAT UMUM KONSEP KSSR – US MD HAMIDI -  JU PEND ISLAM
§  Latar belakang – menuntut kepada Sistem Pendidikan Negara yang memberi penekanan kepada pembangunan modal insan , pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat dan seterusnya menghasilkan pelajar yang celik minda.
§  Teras ke 2 PIPP – membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran  serta menghayati nilai-nilai murni.
§  Transformasi kurikulum KSSR melibatkan  bahan, bentuk, organisasi, kandungan, pengurusan kurikulum, pentaksiran, pedagogi dan peruntukan masa.
§  KSSR - memfokuskan konsep 3M dan menaakul.
 
10.30 – 12.30 t/hari
 
3. DSK PEND. ISLAM TAHUN 3 – US MOHD HAFIZAL – JU PEND ISLAM
§  Merangkumi 7 modul iaitu Al Quran, Al Hadis, Aqidah, Ibadah, Sirah, Adab dan Jawi.
§  KSSR Pendidikan Islam  Tahap 1 memberi penekanan tentang kemahiran membaca dan menghafaz Al Quran, pemantapan asas-asas Aqidah, Ibadah dan Adab-adab serta menjadikan Sirah Rasulullah  sebagai iktibar dalam kehidupan.
§  Mata pelajaran Pendidikan Islam  ialah mata pelajaran teras kepada murid Islam yang wajib diajar di institusi pendidikan yang mempunyai sekurang-kurangnya  5 orang murid Islam.
§  Peruntukan waktu – 6 waktu ( SK ), dan 4 waktu di ( SJKC dan SJKT ).
 
2.30 – 4.30 ptg
 
4. KONSEP PBS UMUM DAN KHUSUS  UST NOR ‘ASHIKIN – JU PEND ISLAM
  • Pentaksiran Sekolah ialah pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa,   direkod dan dilapor oleh guru sekolah yang berkenaan.
  • Pentaksiran Sekolah (PS) adalah komponen utama dalam proses pembelajaran dan pengajaran (PdP) kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid,   meningkatkan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses PdP
·         REKOD TRANSIT SPPBS dan Rekod Evidens Standard Prestasi
·         Rekod yang digunakan oleh guru untuk mengisi  pencapaian evidens murid secara manual sebelum   dipindahkan ke dalam SPPBS.
SPPBS (http://apps.moe.gov.my/sppbs)
·         Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi murid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).
·         Kemasukan Prestasi ke dalam SPPBS adalah mengikut takwim PBS dan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Kerja PBS sekolah masing-masing. Contohnya : Mesyuarat Jawatankuasa Kerja PBS Kali ke 2 , SK Alma telah menetapkan kemasukan prestasi ke dalam SPPBS adalah pada bulan Jun dan Oktober.
Pentaksiran Sekolah mempunyai ciri-ciri berikut:
·                Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan nilai murni.
·                Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP
·                Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid.
·                Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum
 
Ciri-ciri evidens yang dikumpul:
1.        Sah - Evidens yang dikemukakan hendaklah relevan dan menggambarkan  penguasaan  /pencapaian standard yang telah ditetapkan
2.        Autentik - Murid dapat membuktikan evidens yang dikutip adalah hasil kerjanya sendiri
3.        Kecukupan - Adakah evidens yang dikumpul mencukupi untuk menunjukkan  kemampuan  murid
4.        Semasa - Evidens dapat membuktikan murid dapat membuat mengikut standard semasa
5.        Tekal - Evidens yang dikumpul dapat membuktikan ketekalan perlakuan dan membuktikan keputusan yang sama diberi oleh pentaksir yang berlainan
 
Pengurusan evidens murid dilaksanakan oleh guru dengan kaedah seperti berikut:
1.    1 Murid= 1 Fail Perkembangan Murid.   1 Tahun = 1 Fail Showcase
2.    Pemilihan dan pembinaan  instrumen (soalan) adalah fleksible. Guru harus kreatif dalam memilih tugasan dan boleh menggunakan pelbagai jenis instrumen pentaksiran untuk menguji penguasaan/pencapaian murid bagi sesuatu domain. Instrumen pentaksiran yang baik adalah yang dibina sendiri oleh guru berdasarkan pengalaman pembelajaran murid secara menyeluruh dan memenuhi kehendak evidens.
3.    Antara contoh evidens murid ialah buku latihan, lembaran kerja, tulisan, bahan cetakan, persembahan, foto, grafik, artifak, laporan dan sebagainya.  
4.    Evidens yang dibuat hendaklah diserahkan kepada murid setelah direkodkan dalam aplikasi SPPBS. Guru hendaklah memberi maklum balas kepada murid agar murid boleh membuat penambahbaikan dan pengayaan pembelajaran
5.    Evidens yang terbaik dan terpilih boleh dijadikan bahan showcase.
6.    Sekiranya seseorang murid dapat menyelesaikan instrumen yang diberikan berdasarkan evidens yang ingin diuji guru, maka murid berkenaan dianggap sudah menguasai evidens berkenaan. Evidens yang sudah dikuasai boleh ditandakan di dalam pentaksiran manual serta tarikh sebelum dipindahkan ke dalam SPPBS.
 
7.    Murid yang tidak boleh menyelesaikan instrumen yang diberikan guru (gagal menguasai pada tahap tertentu berdasarkan pengetahuan dan kebolehan guru berkenaan terhadap murid yang diajarnya) beliau dianggap tidak menguasai evidens berkenaan. Murid berkenaan perlu dibimbing sehinggalah beliau dapat menguasai  evidens yang gagal dikuasainya samada melalui instrumen sedia ada atau instrumen yang lain.
4 OKTOBER 2012 ( KHAMIS )
 
 
MASA
 
PERKARA
 
8.00 – 9.00 pagi
 
5.       PANDUAN PENGGUNAAN BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM DALAM PdP - US MD HAMIDI – JU PENDIDIKAN ISLAM
Para peserta  didedahkan tentang  :
§  Matlamat, kandungan, organisasi unit-unit dalam buku teks, pendekatan modular, konsep – penguasaan sesuatu standard pembelajaran, dan penilaian – pengayaan, pengukuhan dan pemulihan.
§  Nota-nota guru di bahagian bawah helaian dan  ciri-ciri buku teks Pendidikan. Islam tahun 3.
§  Penggunaan buku teks perlulah secara optimum untuk memastikan matlamat menghasilkan modal insan berkualiti  tercapai.
 
9.00 – 10.00 pagi
 
6.       AMALAN PdP PENDIDIKAN ISLAM - US MOHD AZHARI – JU PENDIDIKAN ISLAM
§  Konsep pembelajaran dan pengajaran  berkesan dalam pedagogi sekolah rendah
§  Cara-cara mengaplikasi elemen-elemen pembelajaran dan pengajaran berkesan di sekolah rendah, dan
§  Mengesan dan menilai prestasi pembelajaran murid dan mengambil tindakan susulan yang sesuai.
 
7.       PEMBENTUKAN SAHSIAH MURID MELALUI PENDIDIKAN ISLAM - US MOHD AZHARI – JU PENDIDIKAN ISLAM
§  Disumbangkan  oleh faktor Kurikulum, Pendidik dan Persekitaran.
§  Kurikulum – objektif, kandungan, penilaian  dan kaedah penyampaian.
§  Ciri-ciri pendidik – Quwwah dan Amanah akan menghasilkan pendidik yang bersifat Murabbi.
§  Persekitaran yang baik.
 
10.30 – 12.30  t/hari
 
8.       BENGKEL RPH DAN RPT – UST HAFIZAH – JU PEND ISLAM
§  Pembahagian    kumpulan   dan    setiap    kumpulan   mendapat tugasan masing   -   masing           ( membuat RPH dan   perbentangan  )
 
 
2.00 – 4.00 ptg
 
9.       DOKUMEN STANDARD PRESTASI DAN REKOD TRANSIT – UST NOR ‘ASHIKIN – JU PEND ISLAM
·         Dokumen Standard Prestasi merupakan panduan untuk penambahbaikan pntaksiran sekolah.
·         Semua guru disarankan agar membaca DSK (muka surat 1-8) dan DSP (muka surat 3-8) sehingga faham.
·         Guru juga disarankan agar membuat pemetaan band dan pemetaan deskriptor dan eviden.
·         Bagaimana membuat pentaksiran dalam Pendidikan Islam KSSR?
·         (Didik anakmu mengikut zamannya)
·         Contoh dalam bidang jawi, murid diajar menulis menggunakan instrumen yang ada garis. Buku kotak tidak sah. Lebih baik gunakan fullscap paper ditulis tangan dan fotostate. Ia merupakan instrumen yang sah.
·         Contoh bidang Akidah. Allah bersifat Wujud/ untuk membuktikan kewujudan Allah (tahun 2). Instrumen yang boleh digunakan oleh guru ialah tayangan video 3 minit mengenai ciptaan-ciptaan Allah dan bersoal jawab dengan murid serta rekod transit.
·         Contoh bidang Ibadah. Berwuduk (tahun 1) Instrumen yang boleh digunakan ialah senarai semak, rekod PAFA dan senarai semak waris (untuk amalan berterusan)
 
Ø  Rekod  transit pula merupakan rekod yang digunakan oleh guru untuk mengisi pencapaian evidens murid secara manual sebelum dipindahkan ke dalam SPPBS.
Ø  Rekod transit ini mudah, ringkas  dan digunakan bersama-sama Dokumen Standard Prestasi.
Ø  Kod yang digunakan dalam Rekod Transit  adalah sama dengan SPPBS.
Ø  Membantu guru merekod dan melaporkan pencapaian evidens murid.
Ø  Membantu guru meningkatkan pencapaian murid yang belum mencapai hasrat kurikulum.
 
  
5 OKTOBER 2012 ( JUMAAT )
 
 
MASA
 
PERKARA
8.00 –10.00 PAGI
10. PEMBENTANGAN RPH DAN RPT – UST HAFIZAH – JU PEND ISLAM
§  Pembentangan RPH yang telah dibengkelkan.
§  Beliau juga memberikan beberapa formula terkini dalam bidang tulisan jawi.
 
 10.30 – 12.00 t/hari
11. BENGKEL 2 – BINA KERANGKA INSTRUMEN PENTAKSIRAN ( BAND 1–3 ) – US MOHD HAFIZAL – JU PEND ISLAM
·         Setiap kumpulan berbincang dalam menyiapkan tugasan masing-masing.
·         Ustaz mohd Hafizal mengingatkan kepada semua peserta kursus agar membina instrumen berpandukan Standard Pembelajaran.
·         Contoh: Menyatakan……. Instrumennya adalah senarai semak
·         Contoh: Menulis perkataan ….. instrumennya adalah lembaran kerja
·         Instrumen pentaksiran yang dibina hendaklah menilai apa yang diajar
·         Contoh: Membaca…… tidak sesuai disediakan lembaran kerja bertulis untuk menilai kebolehan murid membaca. Instrumen yang paling tepat ialah senarai semak bacaan murid. Latihan bertulis boleh dijadikan sebagai latihan pengayaan sahaja. Adalah tidak tepat menilai apa yang tidak diajar kerana dalam hukum pentaksiran, guru hendaklah mentaksir apa yang telah diajar.
·         Pentaksiran juga boleh dibuat secara berkumpulan melaluiaktiviti berkumpulan.
2.45 – 4.30 PTG
12. BENGKEL 2 – BINA KERANGKA INSTRUMEN PENTAKSIRAN ( BAND 1–3 )  - US MOHD AZHARI – JU PEND ISLAM
·         Setiap kumpulan menyambung perbincangan dalam menyiapkan tugasan masing-masing.
 
 
6 OKTOBER 2012 ( SABTU )
 
MASA
 
PERKARA
 
8.00 -11.00 PAGI
13. PEMBENTANGAN PEBINAAN KERANGKA INSTRUMEN PENTAKSIRAN
( BAND 1-3 ) – US MOHD HAFIZAL – JU PEND ISLAM
·         Pembentangan hasil perbincangan dalam bengkel pembinaan rangka instrumen pentaksiran.
 
14. PEMBENTANGAN PEBINAAN KERANGKA INSTRUMEN PENTAKSIRAN
 ( BAND 4-6 ) – US MOHD AZHARI – JU PEND ISLAM
·         Pembentangan hasil perbincangan dalam bengkel pembinaan rangka instrumen pentaksiran.
 
11.30 – 12.30 t/hari
PERASMIAN PENUTUP / KURSUS TAMAT.


 
 
TINDAKAN
CATATAN
 
1.       Maklumkan kepada PK Pentadbiran untuk  adakan sesi LDP bagi penyebaran kursus peringkat sekolah (  6 jam. ) sebolehnya sebelum 30 Oktober 2012.
 
 
PK Pentadbiran, Peserta kursus.
 
2.       Siapkan laporan kursus dalaman ( Rujuk Lampiran E ) untuk dihantar ke SPI JPNPP – up Us Mohd Rozee B Abd Razak , UPPI, JPNPP.
 
 
Peserta kursus /  format borang disediakan (Lampiran E)
 
 
3.       Akur dengan hasil  dapatan kursus;
§  Faham konsep KSSR secara Umum;
§  Penghasilan RPT mengikut takwim sekolah;
§  Penulisan RPH yang diseragamkan;
§  Faham konsep dan penggunaan DSK dan EMK;
§  Konsep PdP KSSR;
§  Penggunaan buku teks Pendidikan Islam Tahun 3;
§  Pembinaan pemetaan dan kerangka instrumen;
§  Pentaksiran PBS; dan
§  Penggunaan Dokumen Standard Prestasi dan Rekod Transit 
 
Peserta kursus .

 DISEDIAKAN OLEH :

( RUSLINA BINTI SAAD )
Guru Disiplin Ilmu
Pendidikan Islam Tahun 3