Pages

Wednesday, 24 October 2012

Senarai Semak Budaya Tutup Dan Buka Sekolah 2012/2013

  SENARAI SEMAK PERSEDIAAN TUTUP DAN BUKA SEKOLAH
BIL.
BUTIRAN / PERKARA
TINDAKAN & TARIKH SERAH AKHIR
PENERIMA / CATATAN
1.
Buku resit yuran khas
Guru Kelas
06.11.2012
Diserahkan kpd. Pembantu Tadbir PN MAZLIDA
 
2.
Buku resit PIBG
Guru Kelas
06.11.2012
Diserahkan kpd. PN
SOUDAMINI A/P NARAYANAN NAIR
(Bendahari pibg)
 
3.
Jadual Kedatangan Murid 2012 :
-          lengkapkan semua butiran
-          data yuran dikemaskini
-          ditutup pada hari akhir 09.11.2012
-          jumlah hari persekolahan
bagi tahun 2012 sehingga 09 November ialah 193 hari
-          Salin semula nama murid yang masih bersekolah di St Mark  dengan lengkap untuk bulan Disember 2012
 
Guru Kelas
09.11.2012
 
Jika hadapi masalah/ keliru jumpa PK HEM.
Jadual kedatangan yang sudah ditutup dan semua butiran dilengkapkan dan diserah kepada         PN. SAAYAH BT. HAMAD (PK HEM) untuk disemak dan ditandatangani. Buku kedatangan amat penting kerana akan di audit
 
4.
Buku Laporan Pencapaian Kemajuan Murid , Buku PLBS dan Buku ADAB :
-          maklumat tahun dan kelas dikemaskini diluar dan di dalam (pastikan)
-          sila semak tt guru dan GB/PK
-          Cop GB/PK dan serah ke pejabat pada 29.10.2012 untuk tandatangan pentadbir.
-          Diserahkan kpd. waris utk. ditandatangani pada 30.10.2012 dan hendaklah dikutip semula sebelum 01.11.2012
 
-          Dikumpulkan dan disusun semula mengikut kelas pada tahun 2012.
 
Guru Kelas
29.10.2012(P)
30.10.2012 (W)
01.11.2012(M)
PK PENTADBIRAN
Semua fail peribadi murid diikat dengan senarai nama murid tahun 2012 dan disimpan di pejabat untuk kegunaan semasa cuti. Sila serah semua rekod kepada PK HEM untuk disimpan di pejabat kerana ada kemungkinan murid mohon bertukar semasa cuti sekolah akhir tahun.
5.
Buku pendaftaran masuk sekolah:
-          semua murid Tahun 1 / 2012 (awal tahun)
-          murid-murid lain yang masuk dalam tahun 2012
-          murid yang bertukar - catat nama baru sekolah murid yang berpindah
-           
Guru Kelas Tahun 1 - 6
PK HEM
Pastikan semua maklumat murid baru masuk dilengkapkan di dalam buku pendaftaran dan juga di dalam buku jadual kedatangan.
6.
Buku Persediaan Mengajar :
- lengkap dan dikemaskini
- akan digunakan sebagai SKT  untuk  Laporan Prestasi Guru Tahun  2012
 
Semua guru
09.11.2012
 
 
 
PK 1
Diserahkan ke pejabat pada hari terakhir persekolahan.
7.
Keputusan PKSR 2 / MGB : Serah pada atau sebelum 23.10.2012 kepada S/U Peperiksaan, Pn Ruslina untuk di analisa.
 
Guru Kelas
23.10.2012
Dikumpul oleh S/U Peperiksaan Pn Ruslina utk. difailkan dan dihantar ke PPD/JPN serta diserahkan salinan kepada GB/PK1 pada hari yang sama.
 
8.
Nama Rasmi kelas untuk Tahun 2013. Sila cadangkan nama kelas yang paling sesuai untuk digunakan mulai tahun 2013 dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Contoh : 1 Bersih 2 Cekap 3 Amanah 4 Cemerlang 5 Gemilang dsbnya (Contoh sahaja) yang mengambarkan nilai atau motivasi
 
Semua guru termasuk PK
Cadangan Nama 2013 :
 
Tahun 1:
Tahun 2:
Tahun 3:
Tahun 4:
Tahun 5:
Tahun 6:
 
9.
Buku latihan dan buku kerja :
- pastikan telah lengkap diperiksa/disemak dan  diserahkan kembali kpd murid kesemuanya.
 
 
Guru subjek
Pastikan semua buku telah diperiksa dan di tandatangani oleh guru berserta dengan tarikh diperiksa.
 
 
 
 
10.
Buku SPBT :
-          semua buku SPBT dipungut dan diagihkan semula sebelum cuti sekolah bermula.
-          murid yang hilangkan buku diminta gantikan dengan segera.
-          semua murid layak mendapat pinjaman buku SPBT. (100%)
-          buku SPBT hendaklah dibalut dari hari pertama dipinjamkan.
 
Guru kelas
Guru SPBT
Sila jumpa PK Hem / Guru SPBT sekiranya menghadapi masalah atau kekeliruan.
 
11.
Fail Kurikulum :
- pastikan semua fail panitia telah dikemaskini dan lengkap
 ( 7 fail kesemuanya)
- semua fail diletak kembali di tempat yang disediakan ikut subjek.
 
Semua Ketua Panitia / PK1
PK1 akan memantau semua fail panitia supaya lengkap dan kemas kini. Contoh mesti ada : perancangan, pelan strategik, pelan operasi, minit mesyuarat, dokumentasi, laporan aktiviti panitia sepanjang tahun
dsbnya.
12.
Buku / peralatan / dll yang diambil / dipinjam :
a. Buku naskah guru
b. Buku perpustakaan
c. ABM
d. Alat-alat sukan
e. Alat-alat pejabat
f. Alat-alat makmal sains
g. alat-alat seni lukis
-  Hendaklah dipulangkan kepada guru / pegawai berkenaan atau ke pejabat.
Semua guru
Ketua Panitia, Guru Perpustakaan dan Media , SU Sukan , Guru Sains , Guru PSV - sila pastikan buku / peralatan yang. dipinjam dipulangkan
13.
Fail / buku laporan HEM dan Kokurikulum untuk semua bidang - diserahkan kpd. PK HEM dan PKKK. Contoh : RMT dsbnya.
Guru terlibat
 
14.
Buku stok :
- dikemaskini dan diserahkan ke pejabat
- Ketua panitia
- S/U Sukan
- GPM
- Guru Bimbingan
Sila berjumpa dgn. Pembantu Tadbir untuk menyemak dan memastikan semua stok direkod.
Buku stok penting kerana akan diaudit
 
15.
Murid Tahun 6 :
-          Buku Kemajuan
-          Rekod Kesihatan
-          Buku PLBS
-          Buku ADAB belajar
-          Sijil tamat sekolah
-          Sijil PLBS (BM &BI)
-          Surat penempatan ke
Tingkatan 1
-          Slip keputusan UPSR
 
 
 
Guru Kelas Tahun 6
-dimasukkan ke dalam fail dan diserahkan kpd murid pada 09/11/2012 (pastikan mereka serahkan kembali atau ganti buku SPBT sebelum serah)
-Murid Tahun 6 yang tidak hadir , sila serahkan fail mereka kepada PK HEM pada 09/11/2010 (sebelum cuti).
-Murid thn 6 mengambil surat penempatan ke ting-1 pada 6.12.2012
16.
Laporan yang perlu dihantar ke PPD/ JPN :
-          laporan keseluruhan PLBS ( BM dan BI )
-          Laporan Buddy System
(buku laporan diserahkan ke pejabat)
K.Panitia BM & BI
Guru Pembimbing
Sila serahkan laporan kpd. PK 1 untuk tindakan.
17.
Alamat / no telefon rumah dan no h/phone
PK 1
Semua guru
Sila catat alamat semasa cuti, no. h/ phone terkini serta e-mail yang boleh dihubungi semasa cuti dalam buku di pejabat.
 
18.
Kerusi meja disusun rapi, lantai dan tingkap dibersihkan. Tingkap dan pintu ditutup pada hari akhir persekolahan sebelum balik pada 12.05 tgh.
Guru kelas pastikan kerusi dan meja mencukupi untuk kegunaan tahun 2013 dan juga untuk murid baru yang mungkin akan masuk. Setiap guru kelas pastikan ada 3 set kerusi dan meja lebih untuk setiap kelas mengikut enrolmen tahun 2012. Contoh jika Tahun 5 (tahun 2012) ialah 23 maka jumlah kerusi dan meja mesti lah 26 kesemuanya. Sila ambil kerusi dan meja lebih di belakang tandas. Pilih yang paling terbaik sahaja.
Semua guru kelas
2 waktu terakhir
(11.05 - 12.05 tgh. ) Guru Kelas berada di kelas masing-masing utk. gotong royong bersihkan kelas serta menyusun kerusi dan meja dengan kemas.
 
19.
Perancangan Panitia 2013 :
- panitia boleh adakan mesyuarat mulai sekarang untuk membuat perancangan bagi tahun 2013 dan laporan lengkap sepanjang tahun 2012
 
( Serahkan perancangan 2013 dan laporan lengkap 2012 kpd PK1 pada atau sebelum 30 Nov 2012 )
 
Ketua panitia & SU semua subjek
Gunakan format Perancangan Strategik / Taktikal / Operasi dan juga format baru untuk NKRA /KPI pendidikan.
Semua Panitia perlu ada KPI masing-masing untuk tahun 2013.
20.
Pendaftaran / Hari Orientasi murid Tahun 1- 2012 :
- akan diadakan pada 28/12/2012 (Jumaat)
jam 8.30 pagi
Semua guru wajib hadir. J/kuasa akan disediakan oleh PK Hem
Guru Kelas Tahun 1 dan guru-guru lain yang akan mengajar Tahun 1 merancang program transisi selama 3 minggu. Perancangan program transisi perlu siap sebelum hari suai kenal/orientasi
21.
Bilik Guru :
-          sila kemas dan bersihkan bilik guru
-          bahan yang tidak diperlukan  hendaklah dibuang
-          bahan yang masih diperlukan, masukkan ke dalam kotak dan labelkan nama
-          bahan yang tidak diikat atau tidak disimpan dalam kotak dianggap tidak diperlukan dan akan dibuang oleh pekerja kebersihan semasa membuat operasi.
 
Semua guru
 
Tarikh akhir tindakan ialah pada 09/11/2012
 
 
Pemantauan akan dibuat oleh PK1 / PK HEM /PK KK / GB pada 09.11.2012 untuk keseluruhan sekolah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.
Bilik Kemahiran Hidup :
-          sila susun peralatan dalam almari dan kemaskini stok
Panitia KH
Serahkan semua kunci almari kepada PK 1 / Pejabat
23.
Mesyuarat Guru kali 1 untuk sesi 2013 akan diadakan pada
17/12/ 2012 (Hari Isnin). Mesyuarat pengurusan tahun 2012 ini adalah penting.
 
 
Semua guru
Kehadiran adalah wajib. Surat tunjuk sebab akan dikeluarkan dan tindakan tatatertib boleh diambil sekiranya tidak hadir
 
24.
Borang Prestasi 2012
Semua staff
Sila isi dan serahkan kepada PK1 pada atau sebelum  09.11.2012 untuk tindakan lanjut.
 
25.
 
 
 
 
 
 
 
Semakan stok peralatan PPSMI dibuat pada minggu terakhir  persekolahan
Guru Penyelaras ICT dan guru yang memegang laptop PPSMI / Sekolah
 
 
26.
Keputusan UPSR 2012 :
-     edarkan keputusan
-          buat analisa dalam system TOV/ETR PPDT/SAPS
-          hantar laporan ke PPD/JPN
S/U Pep.
Guru kelas
Tahun 6
K.Panitia BM,BI,MT,SN,
PK1
Buat salinan fotosat untuk dipaparkan di papan notis.
Analisa/perincian secara detail diserah kepada GB pada hari yang sama menerima keputusan.
 
27.
Fail KIA2M /Protim T4 / Protim T5 / Protim T6 / LINUS
Guru Penyelaras / Guru Protim
Fail diserahkan ke pejabat
(masukkan ke dalam kotak fail yang disediakan )
 
28.
Kawalan disiplin :
- pastikan disiplin terkawal pada minggu-minggu yang berikutnya terutama sekali pada minggu yang terakhir persekolahan.
-Pastikan PnP terus berjalan seperti biasa selepas peperiksaan akhir tahun.
- Guru Displin
- Guru Bertugas
- Semua guru
- Pengawas  Sekolah
- Semua guru hendaklah bekerjasama bagi memastikan displin murid terkawal
- Semua guru hendaklah berada di kelas mengikut jadual waktu dan jadual waktu ganti .
 
29.
Mesyuarat Badan Kebajikan Guru dan Staf Sesi 2012 .
Tarikh : 17/12/2012 – sebaik tamat mesyuarat guru pertama
 
 
Semua staff
AJK sesi 2013, sila buat persediaan.
30.
Guru-guru yang diluluskan pertukaran atau ditukarkan sila buat serah tugas kepada PK 1/ PK Hem / PK KK untuk urusan-urusan yang berkaitan
PK 1 / PK HEM / PK KK
Sila maklum pada pihak sekolah lebih awal sekiranya dapat tukar kerana kemungkinan sekolah belum terima surat lagi. (online sekarang)
 
 
31.
Semua guru mesti membuat perancangan Kurikulum, HEM dan Kokurikulum sebelum sekolah dibuka semula.
Semua guru
P&P bermula pada hari pertama persekolahan. Ringkasan mengajar untuk hari pertama persekolahan perlu disediakan sebelum hari pertama.
 
32.
Senarai buku-buku tulis pelajar dan keperluan dokumen/ buku rekod lain
PK 1
PK HEM
Senarai keperluan lengkap akan dikeluarkan pertengahan bulan Disember dan diedarkan kepada murid.
33.
Senarai Yuran sekolah, siaran pakaian dan kutipan bayaran keperluan tahun 2013
PK 1
PK HEM
PK KK
Semua senarai yuran dan keperluan 2012 akan digabungkan untuk diedarkan kepada murid dalam satu salinan lengkap mulai 10.12.2013
 
34.
 
Semua senarai semak persiapan dan  keperluan sesi persekolahan baru 2013
-Takwim sekolah
-Jadual Waktu
-Jadual Guru Bertugas
- Senarai tugas guru tugas khas
- Jadual pencerapan guru
-Buku Rekod mengajar
-Jadual Kedatangan pelajar
-Buku kedatangan guru dan staf bukan guru
-Senarai guru yang diperlukan
-Buku rampaian pelajar
-Buku resit
-Buku SPBT terutama bagi pakej & subjek baru
- Jadual Kelas Induk, carta
  BBM, Sudut Mata Pelajaran
  dan papan STAD
- penyapu, pencodok, kapur,
  papan hitam, bakul sampah 
-dll yang difikirkan perlu mengikut bidang masing-masing
 
GB
PK1
PK HEM
PK KK
Semua ketua panitia dan juga guru-guru lain diminta untuk memaklumkan kepada semua Penolong Kanan sekiranya ada keperluan-keperluan tetentu untuk tahun 2013.
Contoh seperti mungkin perlu masukkan buku laporan SEGAK atau buku laporan PEKA sebagai keperluan murid untuk tahun2013 dsbnya. Sila bincang dalam mesyuarat panitia dan buat keputusan segera.
 
Semua guru boleh juga kemukakan cadangan-cadangan penambah-baikan yang difikirkan perlu untuk tahun 2013 dari semua aspek dan kelemahan-kelemahan yang perlu diatasi.

Semua cadangan penambahbaikan boleh di email terus kepada guru besar dan penolong-penolong kanan